Medical Taping

Medical taping, d.w.z. het ‘medisch’ plaatsen van elastische tapen om het neurologische en circulatoire systeem van het lichaam te beïnvloeden en de lichaamseigen genezingsprocessen te ondersteunen, is reeds een behandelperiode die in Azie vanaf de jaren ’70 wordt toegepast. De grondleggers van Medical Taping waren er zich namelijk van bewust dat beweging en spieractiviteit onmisbare factoren zijn bij het genezen en voorkomen van lichamelijke problemen.
In tegenstelling tot de conventionele tapemethode, die vaak met niet rekbaar materiaal ten doel heeft een beperking van de gewrichten te bewerkstelligen, bereikt deze tapemethode juist een ‘vergroting van de mobiliteit’ door functieverbetering. Activeren in plaats van fixeren met daarbij behoud van de volledige functionaliteit van de spieren.

In onze praktijk hebben we ruime ervaring met het aanbrengen van medical taping, waarbij we met name bij sportblessures verbluffende resultaten bereiken.
Ook kan medical taping uitstekend preventief worden ingezet om overbelasting aan spieren of gewrichten te voorkomen. 

Het principe is : Activeren in plaats van fixeren met daarbij behoud van de volledige functionaliteit van de spieren.